Обща информация

Настоящият Документ представлява Общите условия или условията за ползване на e-bulmag и урежда взаимоотношенията във връзка с процедурата по сключване, изменение и прекратяване на договори по реда и при условията на Глава IV, раздел I „Договор извън търговски обект и договор от разстояние” от ЗЗП посредством Онлайн магазин e-bulmag, намиращ се на електронен адрес https://www.e-bulmag.bg, наричан по-долу за краткост e-bulmag, както и условията за позлване на e-bulmag на територията на Република България, между: Търговско дружество Булмаг АД, ЕИК 030008679, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, ж.к. Младост 1, ул. Григорий Горбатенко 7, наричан по-долу ТЪРГОВЕЦ

и

Лицето по смисъла на точка 1.1. от тези Общи условия, което ползва Онлайн магазин e-bulmag и/или иска да сключи договор от разстояние, наричан по-долу ПОЛЗВАТЕЛ. С цел избягване на всякакво съмнение, онлайн магазин e-bulmag, намиращ се на електронен адрес https://www.e-bulmag.bg, се администрира от Булмаг АД. Онлайн магазин e-bulmag служи като виртуална платформа за предлагане и продажба на широка гама стоки и услуги – бяла и черна техника, информационни технологии, компютърно оборудване, софтуер, уреди за вграждане и други стоки за бита, за офиса, за красота и здраве, за забавление и други.

ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява с настоящите общи условия на ТЪРГОВЕЦА, като ги приема безусловно и поема задължението да ги спазва. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото едностранно да обновява, допълва или променя настоящите Общи условия, както и структурата на своята Интернет страница. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да уведоми ПОЛЗВАТЕЛЯТ за изменения в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ според чл. 147б от ЗЗП.

АКЦИЯ е всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Онлайн магазина, марката e-bulmag или определени стоки и/или услуги, които се предлагат в ограничени наличности и/или на преференциални цени, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от ТЪРГОВЕЦА или изчерпване на наличностите.

1. Общи условия

1.1. За да пазарува и ползва всички услуги на Онлайн магазина на ТЪРГОВЕЦА е необходимо ПОЛЗВАТЕЛЯТ да е физическо лице (на или над 18г.) или юридическо такова или друго правно образувание, да се е регистрирал доброволно и безплатно чрез регистрационната форма. Регистрацията изисква ПОЛЗВАТЕЛЯТ да предостави коректно своите данни, които включват: име и фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес и парола. Като при необходимост данните на юридическото лице се използват за издаване на фактура. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да пазарува като и като ГОСТ /без регистрация/.

1.2. ТЪРГОВЕЦЪТ изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ, когато закупува стоки и услуги от e-bulmag за друг Получател, ПОЛЗВАТЕЛЯТ да предостави съответните данни на Получателя. ТЪРГОВЕЦЪТ изисква предоставянето на коректни данни с цел качествено изпълнение на предлаганите услуги. Желателно е ПОЛЗВАТЕЛЯТ да попълва на кирилица имената и адресът за доставка.

1.3. При успешна регистрация ПОЛЗВАТЕЛЯТ ще получи на посочен от него e-mail адрес потвърждение за потребителското име, с което ще може да влиза и ползва създадения профил в Онлайн магазина на ТЪРГОВЕЦА.

1.4. При некоректно и/или неточно посочени данни ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да анулира създаденият профил.

1.5. В e-bulmag, съгласно чл.47 от ЗЗП, за всеки продукт са посочени: наименование на артикул, марка и модел, основни функционалности и характеристики, крайна цена на продукта в лева /с включен ДДС/, цена за доставка.

1.6. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя по своя преценка допълнителна потребителска информация, за по-пълна информираност на ПОЛЗВАТЕЛЯТ при избора на покупка.

1.7. ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да променя цените без да уведомява предварително потребителите. ПОЛЗВАТЕЛЯТ или крайния Получател заплаща цената, валидна в момента на поръчката.

1.8. ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да прекрати, промени, разшири или да преустанови за постоянно провежданата АКЦИЯ, като обяви това публично на e-bulmag.

1.9. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ техническа информация за продуктите съгласно техническите характеристики предоставени от Производителя или Дистрибутора.

1.10. Материалите и техническата информация на e-bulmag се предоставят само като обща информация за продуктите и не трябва да се използват като единствена основа за вземане на решения, без да се допитате до по-точни, по-пълни или по-актуални източници на информация, като например интернет страницата на производителя. Всяко доверие към материалите и техническата информация на e-bulmag е на Ваш собствен риск.

1.11. ТЪРГОВЕЦЪТ е положил максимални усилия за да покаже възможно най-точно цветовете и изображенията на предлаганите продукти. Поради технически причини цветовете на изображенията показани на e-bulmag може да не съвпадат с действителните. Освен това не може да се гарантира, че екранът на устройството, което ПОЛЗВАТЕЛЯТ използва ще пресъздаде точно цветовете.

1.12. ТЪРГОВЕЦЪТ не гарантира, че качеството на всички продукти, услуги, информация или други материали, закупени или получени чрез e-bulmag, ще отговарят на очакванията на ПОЛЗВАТЕЛЯТ, или че всякакви грешки в услугата ще бъдат коригирани.

1.13. ТЪРГОВЕЦЪТ не гарантира, че използването на предлаганата услуга ще бъде непрекъснато, без грешки или съвместимо с всякакъв хардуер или софтуер, които ПОЛЗВАТЕЛЯТ използва.

2. Поръчка на стоки и услуги, сключване на договор

2.1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да закупи стоки и услуги онлайн от e-bulmag след като влезе в профила си през използвана връзка «Вход» с e-мail адрес/потребителско име и парола. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да пазарува и като ГОСТ, като във формата за поръчка въведе необходимите данни за доставка: име и фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес и при необходимост данни на юридическо лице, с цел издаване на фактура.

2.2. ПОЛЗВАТЕЛЯТ избира конкретен продукт чрез кликване върху бутона «Добавяне към количката» достъпен при преглед на продукта. Натискането на този бутон записва избрания продукт във виртуална потребителска количка.

2.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да разглежда съдържанието на количката, да добавя нови продукти или да премахне вече добавени.

2.4. ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава поръчката си чрез натискане на бутона «Сметка», намиращ се под общо дължимата сума. След това се попълват или избират данни и адрес за доставка и данни за фактура ако е необходимо. След натискане на бутона «Продължаване» се избира начин на доставка и начин за плащане.

2.5. ПОЛЗВАТЕЛЯТ задължително потвърждава, че се е запознал с Общите условия и ги приема, в противен случай не може да завърши своята поръчка.

2.6. При направена поръчка, същата се регистрира и ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава съобщение, на посочения от него в регистрацията e-mail адрес, с обобщени данни за направената поръчка: номер на поръчка, избрани продукти, единична стойност, цена за доставка, обща стойност на поръчката, адрес за доставка. Съобщението за регистрирана поръчка с обобщените данни за нея, не е приемане или потвърждение за изпълненито ѝ. До потвърждението на поръчката, което става с изпращане на имейл за изпратена поръчка ТЪРГОВЕЦЪТ е в правото си да не изпълни изцяло или частично поръчката поради наличие на независещи от него причини и при настоящите общи условия, за което уведомява ползвателя с имейл.

2.7. При регистрирана поръчка с над три броя от модел от съответната стока/артикул, ТЪРГОВЕЦЪТ ще потвърди разрешеното количество. ПОЛЗВАТЕЛЯ ще получи допълнително съобщение или обаждане на посочения от него телефон.

2.8. При некоректно попълнени данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ или краен Получател, ТЪРГОВЕЦЪТ ще анулира постъпилата поръчка, с което автоматично се прекратява Договора за продажба от разстояние.

2.9. Договорът за продажба от разстояние между ТЪРГОВЕЦА и ПОЛЗВАТЕЛЯ се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ТЪРГОВЕЦА с имейл за изпратена поръчка с приложена фактура, от което произтича задължение за плащане от ПОЛЗВАТЕЛЯ за закупената от него стока.

2.10. Регистрираният ПОЛЗВАТЕЛ има възможност да съхранява и следи в профила си хронологична информация за направени назад във времето от него покупки и актуални поръчки.

2.11. Всички стоки, включително тези в акции, промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в сайта.

2.12. При изчерпана наличност на поръчани продукти ТЪРГОВЕЦЪТ задължително уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ, като уточнява допълнителни възможности за поръчка и приблизителен срок на доставка.

2.13. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да отмени поръчка при нарушение на някое от настоящите общи условия, като за това уведоми своевременно ПОЛЗВАТЕЛЯ.

2.14. На постъпили писменни запитвания и мнения през формата за контакти на ТЪРГОВЕЦА се издава становище или отговор на ПОЛЗВАТЕЛЯ, след извършена проверка, в срок от 14 дни.

2.15. При заведена рекламация от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да приведе стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от момента на постъпване на рекламацията.

3. Методи за плащане

3.1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност за избор да заплаща поръчаната стока чрез:

  • Банков превод по сметка на ТЪРГОВЕЦА
  • Наложен платеж чрез пощенски паричен превод - в брой при доставка /при извършена доставка с куриер на СПИДИ не се издава касов бон според чл.3 (1) от Нареба № Н-18/
  • Плащане чрез ePay - Българска система за електронни плащания - www.epay.bg

3.2. Всички плащания се извършват в български лева, независимо от вида на разплащане.

3.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща стойността по фактура на закупената стока, с включена цена за доставка /с изключение, когато е обявена акция за безплатна доставка/.

3.4. Чрез доброволно избран метод за плащане ПОЛЗВАТЕЛЯТ извършва плащане към ТЪРГОВЕЦА за закупената онлайн стока.

3.5. В зависимост от избраният начин за плащане, ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава съответната информация, касаеща плащането /данни за банково плащане, препратка към електронно терминално разплащане, инструкция за плащане на банкомат, инструкция за плащане на каса/.

3.6. Поръчки с метод на плащане банков превод или EasyPay се изпълняват след постъпване на сумата по сметката на ТЪРГОВЕЦА.

4. Доставка

4.1. Доставки се извършват само на територията на Република България.

4.2. Доставката се извършва чрез куриерска фирма, с която ТЪРГОВЕЦЪТ има договорни отношения или чрез транспорт на ТЪРГОВЕЦА. При личен избор на куриерска фирма от ПОЛЗВАТЕЛЯ, с която ТЪРГОВЕЦЪТ няма договорни отношения, не са валидни обявените условия за доставка и рекламация.

4.3. Цената за доставка е включена в общата стойност на фактурата, освен когато ТЪРГОВЕЦЪТ е обявил преференциални условия с безплатна доставка.

4.4. Стандартната доставка е БЕЗПЛАТНА и е от склад до офиса на ТЪРГОВЕЦА, намиращ се в гр. София 1784, ж.к. Младост 1, ул. Григорий Горбатенко 7, от където ПОЛЗВАТЕЛЯ може да вземе поръчката в работно време. Цената за доставка до точен адрес на територията на град София е 4,99 лв. /с включен данък/ и 7.99 лв. /с включен данък/ за доставки до точен адрес в цялата страна /или до офис на фирма СПИДИ, ако бъде изрично поискано от ПОЛЗВАТЕЛЯ/.

4.5. С изключение на времето, през което има кампания с намалени цени, ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя преференциални условия за БЕЗПЛАТНА доставка до точен адрес на територията на град София или доставка до точен адрес в цялата страна при поръчка на обща стойност над 100 лв. В случаите, когато поръчката се състои от няколко продукта и ПОЛЗВАТЕЛЯ се възползва от правото си по точка 6.5. от настоящите Общи условия, да се откаже от един или повече продукти и ако общата стойност на останалите продукти е под 100 лв. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да удържи разходите за доставката на останалите продукти по стандартни цени.

4.6. При избор от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ на доставка до точен адрес поръчките се доставят до адреса посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ и се извършват до входната врата на сградата при осигурен достъп или до границата на дворното място или до офис на куриерска фирма.

4.7. Поръчани стоки чрез e-bulmag се доставят от куриер или от служител на ТЪРГОВЕЦА в срок от 1 до 5 работни дни, в зависимост от наличността на поръчания продукт.

4.8. Посочените срокове за доставка са съобразени с обявените графици на куриерските фирми късаещи отдалечени населени места и официални празнични дни. Възможно е по време на кампания с намалени цени да има извънредно забавяне на доставките.

4.9. В случай на забавяне на доставката, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да уведоми ПОЛЗВАТЕЛЯ посредством е-мейл или телефон.

4.10. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение породено от действията на куриер или куриерска фирма.

4.11. Стоката се предава на ПОЛЗВАТЕЛЯ / ПОЛУЧАТЕЛЯ срещу подпис, с който се удостоверява, че ТЪРГОВЕЦЪТ е изпълнил поръчката.

4.12. ПОЛЗВАТЕЛЯТ / ПОЛУЧАТЕЛЯТ оглежда доставената стока за транспортни повреди или други щети и предявява претенции в присъствието на куриер или лице доставящо пратката.

4.13. С полагането на подпис на приемо-предавателен документ ПОЛЗВАТЕЛЯТ овластява куриера да предаде от негово име на ТЪРГОВЕЦА сумата по общата стойност от фактурата за доставената стока при избран метод на плащане наложен платеж чрез пощенски паричен превод.

4.14. При невъзможност ПОЛЗВАТЕЛЯТ да бъде намерен на посочения адрес за доставка от куриерската фирма, не по вина на ТЪРГОВЕЦА, лицето, извършващо доставка оставя съобщение с телефон за контакт, на който получателят следва да се обади в рамките на 24 часа за уточнение на втори опит за доставка.

4.15. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ не осъществи връзка за уточняване на доставката, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължение да достави поръчката.

4.16. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ откаже да приеме поръчаната стока, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и лицето, извършващо доставка я връща на ТЪРГОВЕЦА.

4.17. Рискът от загуба или повреда на стоката преминава от ТЪРГОВЕЦА върху ПОЛЗВАТЕЛЯТ / ПОЛУЧАТЕЛЯТ в момента, в който той или посочено от него лице, различно от превозвача, приеме стоката.

5. Гаранция

5.1. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ стока, която съответства на договора за продажба.

5.2. ПОЛЗВАТЕЛЯ, в качеството си на потребител по смисъла на ЗЗП, получава от ТЪРГОВЕЦА стока с поета търговска или производствена гаранция, в съответствие с договора за продажба, не по-малко от 2 /две/ години, считано от датата на фактурата.

5.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава от ТЪРГОВЕЦА търговска гаранция в писмена форма съдържаща информация за: съдържание и обхват на гаранцията; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на Оторизиран сервиз /лице/, предоставящо търговската гаранция, пред което може да бъде предявена.

5.4. Във връзка с чл.47 ал.1 т.12 напомняме, че ТЪРГОВЕЦЪТ предлага на ПОЛЗВАТЕЛЯ, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, стоки със законова гаранция от 2 години в съответствие с договора за продажба от разстояние.

5.5. ТЪРГОВЕЦЪТ удовлетворява искане за разваляне на договор за продажба и възстановява заплатена от ПОЛЗВАТЕЛЯ сума, след удовлетворяване на 3 /три/ рекламации чрез извършване на ремонт на една и съща стока в рамките на срока на гаранцията по чл.115 от ЗЗП.

6. Рекламация и отказ от договор за продажба от разстояние

6.1. При получаването на стоката, ПОЛЗВАТЕЛЯТ / ПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира видими недостатъци като: нарушена цялост на опаковката, козметични транспортни дефекти, липса на придружаващи аксесоари, липса на придружаващи документи /изискваните от българското законодателство/, незабавно да информира лицето, извършващо доставката.

6.2. В случай, че са налични дефекти или установени липси в окомплектовката в присъствие на куриера или лицето извършващо доставката се съставя констативен протокол като ПОЛЗВАТЕЛЯТ / ПОЛУЧАТЕЛЯТ отказва да получи пратката. ПОЛЗВАТЕЛЯТ изпраща снимки на заснетите дефекти на стоката, заснета транспортната опаковка от всичките ѝ страни и предявява претенции за рекламация в писмен вид на следния имейл адрес: store@e-bulmag.bg

6.3. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции, пред лицето извърщващо доставката, стоката се смята за одобрена и ПОЛЗВАТЕЛЯТ губи право да претендира на по-късен етап.

6.4. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е избрал по собствено желание куриерска фирма, с която ТЪРГОВЕЦЪТ няма договорни отношения за доставка на своята поръчка или е възложил на такава връщане на стоката обратно към ТЪРГОВЕЦА, рискът от загуба или повреда на стоката е изцяло за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно чл.103 ал.2 от ЗЗП. ПОЛЗВАТЕЛЯТ отправя претенции към избраният от него превозвач.

6.5. ПОЛЗВАТЕЛЯТ, в качеството си на потребител по смисъла на ЗЗП, има право на основание чл.50 от ЗЗП да се откаже от сключения договор от разстояние без да дължи неустойка или обезщетение в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.

6.6. ПОЛЗВАТЕЛЯТ информира писмено ТЪРГОВЕЦА за решението си да се откаже от договора за продажба преди изтичането на 14-дневния срок по чл.50 от ЗЗП, а ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща на ПОЛЗВАТЕЛЯ потвърждение на получено заявление за отказ от договор за продажба.

6.7. ПОЛЗВАТЕЛЯТ връща стоката на ТЪРГОВЕЦА в 14-дневен срок от предявяване на претенцията и заплаща транспортните разходи за връщане на стоката по чл.55 ал.2 от ЗЗП. Крайният срок за връщане на стоката обратно на ТЪРГОВЕЦА е преди изтичането на 14-дневния срок на адрес: гр. София 1784, ж.к. Младост 1, ул. Григорий Горбатенко 7, Булмаг АД.

6.8. Транспортните разходи за връщане на стоката са за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

6.9. ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява заплатената сума от ПОЛЗВАТЕЛЯ за закупения продукт в 14-дневен срок считано от датата на уведомяване за решението на ПОЛЗВАТЕЛЯ да се откаже от договор за продажба. Препоръчваме на ПОЛЗВАТЕЛЯ сумите платени с наложен платеж да бъдат връщани по банкова сметка. В случай на несъгласие от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ за предоставяне на банкова сметка, сумите ще бъдат възстановени с пощенски запис. Сумите, платени онлайн задължително се връщат по банковата карта на ПОЛЗВАТЕЛЯ. При неспазване на срока за връщане на стоката от ПОЛЗВАТЕЛЯ, ТЪРГОВЕЦЪТ задържа възстановяването на заплатената сума докато не получи обратно стоката от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

6.10. На основание на чл.54 ал.3 от ЗЗП, ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от ТЪРГОВЕЦА.

6.11. На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП, ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ намалена стойност на закупената стока. ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума 15% и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, когато стоката е в лош търговски вид /нарушена или липсваща опаковка/; ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума 25% и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, когато стоката е изпробвана /с цел да се установи естеството, характеристиките и доброто функциониране/.

6.12. Правото на отказ от договор за продажба от разстояние в 14-дневен срок по чл.50 от ЗЗП не се прилага за продукти, свързани с хигиенни изисквания и защита на здравето. Във връзка с чл.57 т.5. от ЗЗП, ТЪРГОВЕЦЪТ не възстановява заплатена сума за използван или изпробван продукт, с цел да се установи естеството, характеристиките и доброто функциониране. Стоки, свързани с хигиената са: епилатор, машинка за бръснене, машинка за подстригване, тример, слушалки тип тапи за уши, електрическа четка за зъби, както и други продукти, чиято основна употреба е свързана с пряк досег до тялото.

6.13. Правото на отказ от договор за продажба от разстояние в 14-дневен срок по чл.50 от ЗЗП не се прилага в условията по чл.57 от ЗЗП като ТЪРГОВЕЦЪТ не възстановява заплатена сума за следните продукти, които са разпечатани след доставката: запечатани информационни продукти, софтуер, звукозаписи, видеозаписи, дигитални носители, компютърни игри, информационни продукти с нарушена антистатична опаковка, продукти, които са използвани или изпробвани, с цел да се установи естеството, характеристиките и доброто функциониране, в следствие, на което е активиран съдържащ се в тях софтуер.

6.14.ТЪРГОВЕЦЪТ не възстановява разходи за доставка ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ доброволно е избрал различен доставчик от предлаганите от ТЪРГОВЕЦА, с които има договорни отношения.

6.15. В случай на обстоятелствата посочени в т.6.1, 6.2 и 6.3, както пагуба или загуба на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не възстановява заплатената сума за стоката и всички свързани с нея разходи.

7.Политика и декларация за поверителност

Моля прочетете внимателно Декларацията за поверителност. Тя се прилага за всичките Ви действия в портала e-bulmag и е неизменна част от Общите условия.

Страницата https://www.e-bulmag.bg е собственост на Булмаг АД със седалище и адрес на управление в гр.София 1784, ул.Григорий Горбатенко №7 и представлява онлайн портал за продажбата на стоки и услуги.

Бисквитки (Cookies).

Информация съхранявана на Вашето устройство. Бисквитките представляват малки текстови файлове съдържащи букви и цифри, които се създават и съхраняват на Вашия компютър, таблет, мобилен телефон или друго устройство, чрез което използвате интернет. Ние използваме бисквитки, за да идентифицираме дали има отворена сесия и вече сте влезли в профила си, дали сте нов потребител или дали от Вашия браузер е посещаван нашия онлайн магазин преди това. Ние можем да асоциираме тази информация с Вашия профил. Повечето браузъри имат опция за забрана на бисквитки, но ако Вие сте ги забранили, някои от услугите на e-bulmag няма да работят. Някои услуги на трети страни, които ползваме, такива като Google Analytics, могат да създадат техни собствени бисквитки. Тази политика се отнася само за нашето ползване на бисквитки и не за ползването на бисквитки от трети страни. Вие можете във всеки един момент да изтриете съхранените върху Вашето устройство бисквитки. Проверете как става това в ръководството за употреба на Вашия браузър.

Информацията, която събираме

Потребителска информация. Когато Вие създавате профил в e-bulmag, ние искаме от Вас Вашия е-майл адрес, имена, парола, мобилен телефонен номер, адрес за доставка, пощенски код, град и държава. Тези данни са необходими, за да можем да Ви разпознаем успешно когато искате да достъпите Вашия профил, както и за успешната доставка на стоките до посочения от Вас адрес и издаването на документите свързани с продажбата. Когато се налага издаване на фактура на юридическо лице са необходими още име и адрес на фирмата, ДДС номер и материално отговорно лице.

Информация при извършване на плащания Ние не съхраняваме никакви данни свързани с Вашите разплащателни средства като номер на карта, дата на валидност, код за сигурност, ПИН код, потребителско име и/или парола за Ваш профил в електронни системи за разплащания. Всички тези данни се обработват директно от и в страниците на разплащателните организации свързани с различите начини на плащане и по никакъв начин не достигат до нашите сървъри. Единствената информация, която се съхранява при нас е уникален код за конкретната транзакция, който служи за удостоверяване на успешно или неуспешно плащане.

Информация относно Вашето използване на e-bulmag Ние получаваме определена информация, когато ползвате портала e-bulmag. Тя включва данни за Вашето устройство, софтуер и операционна система, когато получавате достъп до нашата услуга, Вашия Internet Protocol адрес и датата и часа на всяка заявка към e-bulmag.

Информация, предоставена при взаимодействието Ви с нас. Вие може да предоставите лични данни в телефонен разговор, чрез е-мейл, отговаряте на анкета или взаимодействате с нас през други услуги като Facebook.

Информация от други източници. Можем да събираме допълнителна информация за Вас от трети лица, за да разберем как по-добре да Ви обслужим.

Как използваме информацията за Вас

Подобряване на услугите. Ние използваме информацията за Вас, за да развиваме e-bulmag и да разберем как използвате нашата услуга, да приспособим очакванията Ви, да предотвратим злоупотреба, да осигурим поддръжка, да продаваме и маркетираме продуктите ни. Ние ползваме информацията за Вас само вътрешно и при необходимост за осъществяване на тези цели.

Как разкриваме информацията за Вас

Ние споделяме информацията за Вас, която ви идентифицира само при ограничените обстоятелства посочени по-долу. e-bulmag не продава информация за Вас, нито я споделя с рекламни агенти.

С Ваше съгласие. Може да споделим информацията за Вас само с Ваше категорично съгласие.

В изпълнение на Закона. Може да разкрием информацията за Вас, ако сме убедени, че тя е изискуема, за да се изпълнява закона. Ако ще оповестяваме информация за Вас, политиката ни е да Ви уведомим предварително, освен ако закон или съдебна заповед не ни забранява това. Можем да разкрием информацията за Вас и без да Ви предоставим предварително уведомление ако сме убедени, че това е необходимо, за да се предотврати извършване на престъпление. Нищо в тази Декларация не е с намерение да се ограничат каквито и да е правни възражения или защити, които може да имате спрямо искания да се застави разкриване на информация за Вас, включително искания от държавата.

Продажба или сливане. Ако в бъдеще част или цялото дружество бъде продадено, слято или по друг начин прехвърлено на друга компания, информацията Ви може да бъде прехвърлена като част от тази транзакция. Ако това се случи, Булмаг АД ще предприеме стъпки осигуряващи това, информацията Ви да се третира съгласно тази Декларация.

Защита на данните

Услугата e-bulmag е проектирана да има редица слоеве на защита.

SSL/TLS Ние използваме Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS) за създаване на тунел за сигурност, който да защитава данните при пренасянето им между браузера, който използвате и сървърите на e-bulmag.

SSL сертификат. Ние използваме SSL сертификат регистриран на Булмаг АД. Така като видите зелено катинарче в горния ляв ъгъл на браузера можете да сте сигурни, че сте в e-bulmag, а не в страница представяща се за нас.

Физическа сигурност. Портала e-bulmag се намира физически върху сървъри собственост на Булмаг АД намиращи се в дейтацентър собственост на Булмаг АД.

Криптиране на паролите. Ние не съхраняваме фактическата парола за Вашия профила, а прилага спрямо нея действието hash and salt, за да спомогнем да се защити паролата от възможни заплахи.

Ограничен достъп до информацията. Ние ограничаваме броя на служителите, които имат достъп до потребителски данни, чрез вътрешен контрол и установени политики за достъп.

Ние винаги сме много внимателни срещу уязвимости в e-bulmag Ако откриете уязвимост в услугата ни, ще Ви бъдем признателни да ни съобщите и Ви насърчаваме да го направите незабавно. Ако ни позволите в разумно време да Ви отговорим, преди да давате публичност на каквата и да е информация, както и ако приложите усилия да избегнете нарушаване на секретността, повреждането на данни и прекъсване или деградиране на услугата ни при Вашето изследване, ние няма: да възбудим никакви правни действия срещу Вас или да изискваме да се приложи закона и да се разследват действията Ви.
За да съобщите за уязвимост, моля свържете се с нас.

Вие използвате e-bulmag на Ваш собствен риск и отговаряте за предприемането на разумни мерки, за да осигурите сигурността на профила Ви (такива, като избиране на силна парола и запазването и в тайната).

Предоставяне на пазените за Вас данни

Вие можете винаги да изисквате от нас да Ви изпратим всички съхранявани при нас Ваши данни. Това можете да направите директно от бутона GDPR – ЛИЧНИ ДАННИ във Вашия профил или като се свържете с нас.

Изтриване на всички данни, които пазим за Вас

Вие винаги можете да изискате от нас да изтрием всички съхранявани при нас Ваши данни. Трябва да знаете, че това ще доведе до изтриването на Вашия профил и информацията относно Вашите покупки. Можете да направите това като се свържете с нас и ни уведомите.

Закриване на профил

Свободни сте да прекратите използването на e-bulmag по всяко време. Ако решите да деактивирате профила си ни уведомете като се свържете с нас.

Промени в Декларацията за поверителност

Можем да ревизираме Декларацията за поверителност. Най последната версия на декларацията е тази, която управлява ползването от нас на информацията за Вас и тя винаги е показана на страницата: https://e-bulmag.bg/content/7-privacy-policy. Ако има изменения, които според нас съществено променят правата Ви, ние ще Ви уведомим.

Контакт

Ще се радваме да влизате във връзка с нас. Булмаг АД приветства въпроси, загрижености и обратна връзка относно тази политика. Ако имате препоръки към нас Ви молим да ги споделите. Ако имате

За съдействие по въпросите за защита на личните данни и общо за Регламент 2016/679 на ЕП (GDPR), може да се обърнете към Длъжностно лице за защита на данните при ТЪРГОВЕЦА:

  • Име:  Добрин Данов
  • Имейл:  gdpr@e-bulmag.bg

8.Надзорни органи

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Тел.: 02 940 20 46
Факс: 02 940 36 40
Електронна поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6
Тел.: 02 980 25 24
Факс: 02 988 42 18
Гореща линия: 0700 111 22
Интернет страница: www.kzp.bg

Европейската платформа за Онлайн Решаване на Спорове

Интернет страница: https://ec.europa.eu/consumers/odr/Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителния съвет на Булмаг АД и са в сила от 21.12.2018 г.ПРИЯТНО ПАЗАРУВАНЕ!